Partners

Programma Samen

Bewonersinitiatieven en gemeenten die samen werken aan sociale verbinding; er is nog een wereld te winnen.

Startende bewonersinitiatieven worden op allerlei manieren ondersteund, door zowel gemeenten als door veel fondsen. Er zijn ontzettend veel prachtige voorbeelden in heel Nederland. Maar als bewoners eenmaal actief zijn en verder willen na de opstartfase, dan blijkt het duurzaam samenwerken met gemeenten en fondsen nog best ingewikkeld. En dat terwijl bewonersinitiatieven een unieke functie hebben in het versterken van sociale verbinding in wijk, dorp en stad. Een functie die nooit door de gemeente zelf of door een professionele instelling op die manier ingevuld zou kunnen worden. Wie heeft de ideeën, wie heeft de middelen en wie kan ruimte maken om dingen echt anders te doen dan anders?

In "Programma SAMEN!" slaan het VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG twee jaar lang de handen ineen met bewoners en gemeenten om samen nieuwe wegen te bewandelen en samen meer mogelijk te maken.

programmasamen.nl

De Sociale Agenda Drenthe

Hoewel de tevredenheid van de Drenten met hun woonomgeving hoog is, zien we op een aantal gebieden hardnekkige verschillen tussen groepen inwoners. Zo kent Drenthe relatief veel kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden, inwoners met handicap of beperking, gezinnen met armoede, ouderen met complexe zorgvragen, jongeren zonder startkwalificatie en relatief veel mensen met een uitkering. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de sociale opgaven. Wij als provincie willen een extra steuntje in de rug geven om innovatieve projecten verder te brengen. Ook bieden we een platform voor het delen van kennis en ervaringen om elkaar te inspireren met goede voorbeelden. Samen werken we met de Sociale Agenda aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen meedoet en ertoe doet. 

socialeagenda.drenthe.nl 

Gemeente Tynaarlo

Voor Plaats de Wereld subsidiëert Gemeente Tynaarlo de activiteiten die als laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek kunnen worden aangemerkt.  Hiermee wordt gestimuleerd dat mensen in toenemende mate maatschappelijk betrokken raken.

Gemeente Assen

De gemeente Assen heeft een rol als subsidieverstrekker voor Assen Bloeit via het Preventiefonds. Er ligt een bestuursakkoord – dichtbij & daadkrachtig. Met ambitie en een programma Sociale Stad wil de gemeente werken vanuit de wijken en het versterken van sociale structuren en het bieden van een ontmoetingsplek. Vanuit het programma is Assen Bloeit good practice en partner om samen te bouwen aan de Sociale Stad.