Programma

We zien ernaar uit je ontmoeten op conferentie Bouw je Buurtplaats.  Hieronder vind je een beschrijving van het programma en de workshops.


De conferentie vindt plaats in het gebouw van Assen Bloeit, Sleutelbloemstraat 1 te Assen.

10:00  

Inloop & koffie/thee

10:30 -12:30

Pieterjan heeft gepubliceerd over overheidsdienstverlening, professionele organisaties en publieke ondernemingen tussen overheid en markt. De laatste jaren legt hij zich toe op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties. In september 2009 is hij op dit onderwerp gepromoveerd met Samenwerking in de publieke dienstverlening. Pieterjan's laatste publicatie is Marginalisatie, Meedoen in een complexe samenleving, Van Gennep, 2019

12:30-13:30

Lunch & mini-markt van producten Plaats de Wereld en Assen Bloeit

13:30-14.15

14.15-14.45 

Pauze

14.45-15.30

15.30-16:00

Afronding

Waar gaan de workshops over?

Aan de slag met het buurtplaatscanvas

Schets in acht stappen de contouren van jouw buurtplaats. Ervaar wat het concept te bieden heeft, ontdek aanknopingspunten en zet de eerste stappen op weg naar een buurtplaats. Gezamenlijke workshop met alle deelnemers.

De praktijk van een buurtplaats

Stap in de wereld van Plaats de Wereld en Assen Bloeit. Wat zie je, ruik je en ervaar je?  Wat maakt het tot een buurtplaats? Wat is de visie, en waarom zou je er mee starten?

Radicaal gelijkwaardig samenwerken

Hoe kunnen we vanuit verschillende posities toch gelijkwaardig samenwerken? De Samenmakerij heeft hiervoor een methode ontwikkeld. Samen proberen we de methode uit en ontwerpen we aan interventies voor een betere samenwerking tussen initiatiefnemers, ambtenaren en bewoners. 

Een buurtplaats vanuit een kerk(gebouw)

Assen Bloeit ontwikkelde een buurtplaats in samenhang met meerdere geloofs-gemeenschappen. Kan een kerkgebouw een buurtplaats worden? Hoe en waarom zou een kerkgemeenschap dit initiëren of daarbij betrokken willen zijn? 


Leren van Programma Samen

Deelnemers aan dit landelijk programma - dat werkt aan het bestendigen van bewonersinitiatieven en de samenwerking tussen met gemeente, bewoners en fondsen - delen kort hun inzichten en ervaringen. Daarna is er gelegenheid voor speeddates rond belangrijke thema´s, zoals coalitievorming, onroerend goed, fondsen en hoe organiseren we samenwerking.

De handen ineenslaan: samenwerking buurtplaats en zorginstelling

Assen Bloeit trok vanaf het oprichten van de buurtplaats samen op met stichting Cosis. Cosis begeleidt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. In samenwerking hebben ze een praktijk ontwikkeld waar iedereen mee kan doen. Waar cliënten geen cliënt zijn, maar buurtbewoner, vrijwilliger en collega in een gemêleerd team. 

In deze workshop bespreken we hoe dit in de praktijk werkt, en wat de mogelijkheden en effecten zijn.

Een buurtplaats als bouwsteen

Een toenemende onbetaalbare zorgvraag en te weinig mensen om de zorg te bieden. Een uitdaging waarop Integraal Zorg Akkoord (IZA) een antwoord zoekt. Slimmere samenwerking is nodig, met daarbij een belangrijke rol voor preventie en community care. 

Welke rol kan een buurtplaats daarin hebben en waarom?